TAP-Logo.gif

IKLAN JAWATAN KOSONG

Tabung Amanah Pekerja mengalu-alukan permohonan daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau Penduduk Tetap untuk mengisi jawatan berikut:

 

JAWATAN KERANI (TANGGAGAJI: B$530.00 – B$1,785.00)

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN:

  1. Mestilah  terdiri  daripada  Rakyat  atau  Penduduk Tetap  Kebawah  Duli  Yang  Maha  Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan
  2. Mempunyai pengetahuan tentang kerasmian Ugama Islam; Adat Istiadat Negara; Adat Resam dan Kebudayaan Orang-Orang Melayu Brunei dan Perkembangan Sosial, Ekonomi dan Politik Negara Brunei Darussalam, dan
  3. Fasih bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Inggeris, dan
  4. Lulus dengan kepujian/kredit 3 matapelajaran Peperiksaan Sijil AM Pelajaran Peringkat Biasa atau yang sebanding dengannya. Dengan mendapat kredit dalam matapelajaran Akaun, Matematik, Komputer dan Ekonomi.

 

Pemohon yang berminat hendaklah menghantar terus butir-butir peribadi (Curriculum Vitae) dengan disertakan bersama borang permohonan Tabung Amanah Pekerja (muat turun borang) dan menghantar ke alamat berikut:

UNIT MODAL INSAN

Tabung Amanah Pekerja

Tingkat 11, Jalan Kianggeh

Bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei (PGGMB)

Bandar Seri Begawan BS8111

Negara Brunei Darussalam

 

TARIKH TUTUP: 17 DISEMBER 2018

Hanya pemohon yang disenerai pendek (shortlisted) akan dihubungi dan sekiranya tiada sebarang jawapan dalam masa SATU (1) bulan dari tarikh tutup permohonan, maka permohonan calon tersebut dianggap tidak berjaya.