Tatacara, Borang & Soalan-Soalan Lazim

Berikut adalah tatacara alternatif  bagi berurusan bersama TAP. Borang Permohonan Rangsangan Fiskal & Soalan-soalan lazim berkaitan COVID-19.

Bantuan Khas Kewangan

​Huraian Fail​Muat Turun
Soalan- Soalan Lazim Bantuan Khas Kewangan (COVID-19)
Muat Turun
Panduan Pengguna bagi Pengurusan Permohonan bagi Bantuan COVID-19 (SKN)
Muat Turun


Rangsangan Fiskal

​Huraian Fail
​Muat Turun
Borang Permohonan Rangsangan Fiskal (COVID-19)
*Sila lampirkan dokumen sokongan semasa penyerahan borang
Muat Turun
Soalan- Soalan Lazim Rangsangan Fiskal (COVID-19)Muat Turun


Tatacara Transaksi

​Huraian Fail​Muat Turun
​Tatacara membuat permohonan PengeluaranMuat Turun
​Borang Pengeluaran
Muat Turun
​Tatacara membuat Pembayaran bagi Caruman Sukarela TAP/SCP, SKIM Tabungan Perumahan (STP) & SCP Bekerja Sendiri (SCP SE)Muat Turun
Tatacara membuat Pembayaran Denda Lewat Caruman bagi Majikan
Muat Turun
Soalan- Soalan Lazim (FAQs) Muat Turun