Tatacara, Borang & Soalan-Soalan Lazim Berikutan COVID-19

Berikut adalah tatacara membuat transaksi semasa penutupan sementara cawangan-cawangan TAP, borang permohonan bagi Rangsangan Fiskal dan Soalan-Soalan Lazim berikutan COVID-19. 


Rangsangan Fiskal

​Huraian Fail
​Muat Turun
Soalan-Soalan Lazim (Ransangan Fiskal)
Muat Turun
Borang Permohonan Rangsangan Fiskal (COVID-19)
*Sila lampirkan dokumen sokongan semasa penyerahan borang
Muat Turun

 

Tatacara membuat Transaksi

Huraian Fail Muat Turun
​Soalan-Soalan Lazim (penutupan sementara semua cawangan-cawangan TAP)
 Muat Turun
Tatacara Pendaftaran
 Muat Turun
Tatacara Membuat Permohonan Pengeluaran Muat Turun 
Tatacara Membuat Pembayaran Kebelakangan Muat Turun
Tatacara Membuat Pembayaran Caruman Skim Tabungan Perumahan (STP) dan SCP Bekerja Sendiri
 Muat Turun