NOTICE TO TABUNG AMANAH PEKERJA MEMBERS (Unclaimed TAP scheme balance for Beneficiaries)

Pihak Tabung Amanah Pekerja (TAP) ingin memohon kerjasama bagi Ahli-Ahli TAP yang tersenarai supaya
akan dapat hadir ke mana-mana cawangan TAP yang terdekat untuk membuat permohonan pengeluaran
baki simpanan dengan sesegeranya dengan membawa dokumen-dokumen berikut:

1. Salinan Kad Pengenalan Ahli
2. Salinan Buku Bank atau Penyata Bank Ahli

❖ Bagi ahli yang telah meninggal dunia, pewaris bolehlah membuat tuntutan ke TAP dengan menyertakan dokumen-dokumen seperti berikut :

1. Salinan Kad Pengenalan Ahli (jika ada);
2. Asal & Salinan Sijil Kematian Ahli;
3. Asal & Salinan Surat Pentadbir Pusaka;
4. Asal & Salinan Kad Pengenalan Pentadbir Pusaka; dan
5. Maklumat Bank Akaun Pentadbir Pusaka
Click Here
Attachments