Manage PermissionsManage Permissions

NOTIS KEPADA AHLI TAP (CEK YANG BELUM DITUNTUT)


Cek yang belum dituntut untuk pembayaran baki Skim TAP / Skim SCP

Tabung Amanah Pekerja ingin kerjasama daripada ahli waris TAP yang telah disenaraikan untuk melawat cawangan TAP berdekatan untuk permohonan tuntutan pengeluaran cek secepat mungkin dengan membawa dokumen berikut:

vTAP Members

1) Salinan Kad Pengenalan Ahli;

vEmployers

1) Salinan Kad Pengenalan Pemilik Syarikat;

2) Salinan Lesen 16 & 17 (Untuk Pemilik Perseorangan / Perkongsian); Jika berwakil, Salinan Kad Pengenalan Wakil; 

3)Surat pengesahan penerimaan secara berwakil; dan

4)Cop Rasmi Syarikat.


Klik berikut untuk maklumat lanjut
Attachments